میزان تخمگذاری مرغ چقدر است؟؟! [پاسخ داده شد]

 یکی از سوالاتی که در پرورش مرغ باید به جواب آن برسید این است که، میزان تخمگذاری مرغ چقدر است؟ باید اطلاعات کافی درباره میزان تخم گذاری مرغ ها به صورت روزانه، ماهانه و سالانه داشته باشید تا بتوانید آمار دقیقی از سودآوری خود در بازه های مختلف زمانی پرورش مرغ به دست آورید. هر … ادامه خواندن میزان تخمگذاری مرغ چقدر است؟؟! [پاسخ داده شد]