لوله نیپل

لوله نیپل

در انبار فروشگاه: موجود است

 

Pipe nipple

نگاهی به مزایای استفاده از لوله نیپل

جلوگیری از انتقال بیماری بدلیل عدم آلودگی آب
جلوگیری از خیس شدن بستر
تعمیر و نگهداری آسان
توزیع دارو به پرندگان از طریق اتصال به سیستم ترکیب دارو
اشغال فضای کم
قابلیت کنترل ارتفاع خط