ما از شروع فعالیتمون در زمینه تولید تجهیزات نگهداری طیور از جمله قفس های صنعتی و خانگی و سیستم های مکانیزه آب و دون همیشه تلاش میکنیم روز به روز کیفیت کارامون بالاتر بره.
تو این چند سال خیلی ها کنارمون بودن و هستن، با خریداشون و انتقاداشون کاری کردن که تو بازار هدف حرفی واسه گفتن داشته باشیم و از کار و تکنولوژی عقب نمونیم.

برنامه پیشنهادی سازمان درمورد مصرف واکسنهای ضروری طیور

واکسن-طیور

برنامه پیشنهادی سازمان دامپزشکی کشوردرمورد مصرف واکسنهای ضروری طیوردر ایران

۱٫ واکسیناسیون بر علیه بیماری نیوکاسل ( برای گله های پولت تخمگذار تجارتی)
برنامه اول
یک روزه اسپری با واکسن B1
هشت روزه اسپری یا قطره چشمی B1
هجده روزه اسپری یا قطره چشمی لاسوتا
۳۵-۳۰ روزه قطره چشمی لاسوتا+ یک دز واکسن نیوکاسل کشته
۱۵-۱۳ هفتگی تزریق واکسن نیوکاسل کشته + یک قطره چشمی لاسوتا و یا سه روز پس از تزریق ، اسپری لاسوتا
برنامه دوم
ده روزه سویه B1 به صورت قطره چشمی + تزریق واکسن کاشته
هجده روزه سویه لاسوتا به صورت قطره چشمی یا اسپری
۱۵-۱۳ هفتگی تزریق یک دز واکسن کشته + قطره چشمی لاسوتا و یا سه روز پس
تزریق ، اسپری با لاسوتا
برنامه سوم
هفت روزه سویه B1 به صورت قطره چشمی یا اسپری
۱۷-۱۵ روزه سویه لاسوتا به صورت قطره چشمی یا اسپری
۲۷-۲۵ روزه سویه لاسوتا به صورت قطره چشمی
۴۰-۳۵ روزه تزریق یک دز واکسن کشته در عضله سینه
۱۵-۱۳ هفتگی تزریق یک دز واکسن کشته+ قطره چشمی سویه لاسوتا و یا سه روز پس از تزریق ، اسپری
۱٫ واکسیناسیون بر علیه بیماری انسفالومیلیت (AE)
برای گله های مادر گوشتی و تخمگذار ۱۶-۱۴ هفتگی به صورت آشامیدنی( اجباری)
برای گله های پولت تخمگذار ۱۴-۱۲ هفتگی به صورت آشامیدنی
۱٫ واکسیناسیون بر علیه بیماری (E.D.S)
برای گله های مادر گوشتی و تخمگذار ۲۰-۱۸ هفتگی یک دز در عضله سینه
برای گله های پولت تخمگذار ۱۵-۱۳ هفتگی تزریق یک دز در عضله سینه
۱٫ واکسیناسیون بر علیه بیماری گامبورو
برای گله های مادر گوشتی و تخمگذار ۲۰-۱۸ هفتگی تزریق یک دز در عضله سینه (اجباری)
۱٫ واکسیناسیون بر علیه بیماری لارنگوتراکئیت
برای گله های مادر وتخمگذار تجارتی ۱۰-۸ هفتگی به صورت قطره چشمی
توضیح :
۱- مصرف واکسن فقط در مناطقی مجاز می باشدکه قبلا” بیماری به تایید رسیده باشد.
۲- در مناطقی که خطر ابتلا بیشتر می باشد می توان واکسن را در سنین ۵۰-۴۰ روزه و حتی پایینتر به مصرف رسانیده . در این صورت لازم است ۴۰-۳۰ روز بعد واکسیناسیون تکرار شود.

۱٫ واکسیناسیون بر علیه بیماری آبله
برای گله های مادر و تخمگذار ۱۰-۸ هفتگی به صورت تلقیح در مثلث بال
توضیح :
مصرف واکسن در مناطقی که خطر ابتلا بیشتر می باشد در سنین ۵۰-۴۰ روزه حتی پایینتر نیز امکان پذیر می باشد که در این صورت لازم است واکسیناسیون ۴۰-۳۰ روز بعد تکرار گردد.
۱٫ واکسیناسیون بر علیه بیماری کوریزا
برای گله های مادر ، پولت وتخمگذاری تجارتی : ۸-۶ هفتگی تزریق یک دز در عضله سینه از واکسن کشته و تکرار در ۱۲-۱۰ هفتگی و یا بیشتر( قبل از تخمگذاری )
۱٫ واکسیناسیون بر علیه بیماری برونشیت عفونی
برای گله های نیمچه گوشتی
برنامه اول
یک روزه سویه H120 به صورت اسپری
۲۱ روزه سویه H120 به صورت قطره چشمی یا آشامیدنی(ترجیحا” قطره چشمی)
برنامه دوم
هفته اول سویه H120به صورت قطره چشمی یا آشامیدنی(ترجیحا” قطره چشمی)
سه هفته بعد از نوبت اول به صورت آشامیدنی
برای گله های پولت تخمگذار
برنامه اول
یک روزه سویه H120 به صورت اسپری
برای مناطق متراکم
۲۱ روزه سویه H120 به صورت اسپری ،قطره چشمی، آشامیدنی
۶۰-۵۰ روزه سویه H52 به صورت آشامیدنی
۱۲۰-۱۰۰ روزه تزریق یک دز واکسن کشته در عضله سینه M41
برنامه دوم
هفته اول سویه H120 به صورت اسپری، قطره چشمی، آشامیدنی
تکرار سه هفته پس از نوبت اول به صورت اسپری، قطره چشمی، آشامیدنی
۶۰-۵۰ روزه سویه H52 به صورت آشامیدنی
۱۲۰-۱۰۰ روزه تزریق یک دز واکسن کشته در عضله سینه M41
برای گله های مادر گوشتی وتخمگذار
برنامه اول
یک روزه سویه H120 به صورت اسپری
۲۱ روزه سویه H120 به صورت اسپری، قطره چشمی، آشامیدنی
۶۰-۵۰ روزه سویه H52 به صورت آشامیدنی
۲۰-۱۸ هفتگی تزریق یک دز واکسن کشته سویه N41

۱٫ واکسیناسیون بر علیه بیماری مارک
تزریق ۲/۰ سی سی واکسن زنده در داخل هچری (اجباری)

۱٫ ضوابط نگهداری و مصرف واکسن مارک سویه HVT(لیوفیلیزه )
۱- از هر batch واکسن یک شیشه به عنوان نمونه برداشته و در یخچال نگهداری می نماییم تا در صورت هر گونه اشکال نسبت به آزمایش واکسن اقدام شود.
۲- شرایط نگهداری واکسن و حلال مربوطه دقیقا” با توجه به توصیه سازنده واکسن باید در نظر گرفته شود.( وجود دماسنج که نشان دهنده حداقل و حداکثر دما می باشد در محل دپوی واکسنها اجباری است .
۳- وجود اتاق واکسن جهت آماده سازی واکسن در کلیه کارخانجات جوجه کشی که نسبت به تزریق واکسن مارک در جوجه ها اقدام می نمایند اجباری است .
۴- وجود یخچال جهت ذخیره سازی واکسن و حلال در خلال واکسیناسیون و اتوکلاو جهت استریل نمودن سرنگها در کارخانجات جوجه کشی الزامی است . ضمنا” وجود دستکش، ماسک ، عینک محافظ و انبرک خارج نمودن واکسن از تانک ازت و بن ماری در کارخانجاتی که اقدام به تزریق واکسن مارک غیر لیوفیلیزه(frozen) می نمایند ضروری است
۵- وجود یک نفر مسئول آماده سازی واکسن در اتاق واکسن در زمان واکسیناسیون

۶) در سالهای اخیر در بعضی کشورها آب آشامیدنی حاوی واکسن را توسط زنگ های مخصوص آبی رنگ می کنند . تا بتوان بعد از اجرای واکسیناسیون چگونگی مصرف واکسن را با مشاهده زبان جوجه که آبی رنگ می شود و یا مشاهده چینه دان که از روی پوست مشهور است بررسی نمود. این نوع رنگ ها باید جزء رنگهای مجاز غیر رسمی ، بدون بو و محلول در آب باشد و اثر منفی بر ویروس واکسن نداشته باشد و ایجاد رنگ ماندگار در وسایل ، تجهیزات و بدن مرغها نکند.

روش اسپری :

این روش نیز برای ایمن سازی توسط واکسنهای زنده استفاده می شود واکسن را با آّب مقطر رقیق می کنندو توسط دستگاه مخصوصی واکسن را از ۸۰ سانتی بالای سر مرغها اسپری می کنند. در این روش باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد.

۱) بجای آب مقطر می توان از آب تمیز و عاری از مواد ضد عفونی استفاده کرد.

۲) مقدار آب مورد نیاز برای ۱۰۰۰ دز واکسن به نوع, سن, و دستگاه اسپری بستگی دارد.

بطور کلی برای هر ۱۰۰۰ جوجه یکروزه ۱۰۰-۳۰۰ میلی لیتر, برای نیمچه ها ۳۰۰-۵۰۰ میلی لیتر و برای مرغهای بالغ ۵۰۰-۱۰۰۰ میلی لیتر توصیه می گردد.

۳) اندازه قطرات محلول واکسن بین ۸۰-۱۵۰ میکرون در نظر گرفته شده , با این قطر ذرات ضمن عبور از مجاری تنفس به مجاری چسبناک مخاط متصل می شوند. ولی اگر قطرات ذرات از ۵ میکرون کمتر باشد ممکن است بدون برخورد با جدار مخاط مستقیما به واکوئولهای ریوی برسند. توصیه می گردد و عملا اسپری کردن توصیه میگردد و عمل اسپری کردن واکسن در جوجه ها ی یکی دو روزه توسط اسپری دستی و با قطرات درشت صورت گیرد.

۴) از وسایل اسپری واکسن تنها برای واکسیناسیون استفاده شود و برای تمیز کردن آن محلولهای ضد عفونی بکار نبرند.

۵) این عمل باید توسط افراد مجرب صورت گیرد.

۶) اسپری واکسن در جوجهای مرغهایی که روی بستر قرار دارند به آسانی آنهایی که در قفس پرورش می یابند و در این سالنها باید دقت و احتیاط لازم را رعایت کرد.

واکسنهایی که از طریق دستگاه گوارش, تنفس و یا مخاط چشم تجویز می شوند ضمن تحریک بافتها و فولیکولهای لنفوئید موجود در این نوع مجاری پادتنی از نوع ایمنوگلولین (IgA)A تولید می‌کنند. این پادتن همراه با موکوس و مخاط و آنزیم لیزوزوم نقش اساسی در ایمنی موضعی و حفاظت در برابر میکروارگانیسم های مهاجم دارد.

روش تزریقی:

این روش برای تزریق واکسنهای کشته روغنی و بعضی از واکسنهای زنده بکار می‌رود و ممکن است بطریق تزریق عضلانی یا تزریق زیر جلدی بشرح زیر انجام گیرد.

۱) مقدار واکسن برای هر مرغ و محل تزریق آن باید طبق دستور و توصیه موسسه سازنده واکسن انتخاب گردد.

۲) برای اجرای کار از سرنگهای اتوماتیک و سوزن های استریل شماره ۱۸ یا۱۹ استفاده می شود.

۳) در حین عمل باید سوزن های کند و کج را از چرخه مصرف خارج کرد.

۴) اگر از واکسن روغنی استفاده گردید بمنظور تسهیل جریان واکسن در داخل سرنگ آنرا در دمای ۲۱ قرار دهید.

۵) بعد از تزریق هر۵۰۰ تا ۱۰۰۰ مرغ سرنگ باید عوض گردد.

روش تلقیح در بال:

این روش بیشتر برای تلقیح واکسن آبله بکار می رود ولی میتوان برای سایر واکسنها مانند آنسفالومیلیت طیور نیز بکار برد.

طرز اجرای آن بشرح زیر است:

۱)وسیله صحیح برای این کار سوزن های دو شاخه ای است که باید قبلا استریل کرد.

۲) واکسن را طبق دستور سازنده رقیق می کنند.

۳) واکسن باید به پوست تلقیح شود.

۴) سوزن واکسن را باندازه کافی در محلول واکسن فرو می برند تا هر بار به اندازه یکی روز واکسن برداشته شود.

۵) از تماس واکسن آبله با سر, چشم و دهان مرغها اجتناب شود.

۶) یکی دو هفته پس از تلقیح واکسن تعدادی از مرغها را انتخاب و محل تلقیح واکسن در ناحیه تلقیح تورم و دلمه دیده می شود

روش قطره چشمی :

این روش جهت تجویز واکسن های زنده بکار می‌رود. میزان لازم واکسن را در آب مقطر یا سرم فیزیولوژی رقبق می کنند و توسط قطره چکانهای مخصوص محلول واکسن را به داخل یک چشم می چکانند واکسن در بافت ملتحمه وارد میشود و با غده لنفوئید ها ردیرین تماس می یابد و با تحریک لنفوسیت ها ایجاد پادتن بویژه IgA را موجب می شود.

معمولا هر ۱۰۰۰ دز واکسن را در ۲۵ میلی لیتر آب مقطر یا سرم فیزیولوژی رقیق می کنند و به هر جوجه یک قطره در چشم می چکانند.

در موقع واکسیناسیون باید دقت شود تا هیچیک از جوجه ها بدون واکسن رها نشوند و اجرای کار با حداقل استرس همراه باشد.

 

 

عوامل عدم کارایی واکسیناسیون در طیور :

  • کیفیت نامطلوب واکسن

  • عدم رعایت نکات مربوط به حمل و نقل و آماده سازی واکسن

  • تجویز نامناسب واکسن

  • واکسن با سویه نامناسب

  • عدم تطبیق زمان واکسیناسیون با تیتر مادری

  • استرس بیماری و مسمومیت

  • در صورت سهل انگاری در رعایت نکات مربوط به واکسن ها، برنامه واکسیناسیون قادر به ایجاد ایمنی حفاظت کننده در برابر بیماری ها نمی باشد.

 

 کلیه حقوق متعلق به شرکت پرآور صنعت، و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع قانونا پیگرد داشته و شرعا حرام می باشد.

مطالب مرتبط :

کمپوست لاشه مرغ

کمپوست کردن پرندگان تلف شده و ضایعات آنها

اهمیت کمپوست پرندگان مرده و ضایعات آنها کمپوست ویندرو چیست؟...

error: Content is protected !!