نمایشگاه ها

نمایشگاه های پیشرو

حضور شرکت پرآور در  نمایشگاه بین المللی دام و طیور استان مازندران ( قائمشهر ) – مهر ماه ۹۵

زمان : ۲۴ لغایت ۲۸ مهر ۹۵

بازدید : ۱۶ الی ۲۲

 


نمایشگاه های گذشته 

 

حضور شرکت پرآور در  چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور تهران – آبان ماه ۹۴

 

 

حضور پرآور در نمایشگاه های بین المللیwww.paravar.ir (7) حضور پرآور در نمایشگاه های بین المللیwww.paravar.ir (8)حضور پرآور در نمایشگاه های بین المللیwww.paravar.ir (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


حضور شرکت پرآور در  نمایشگاه بین المللی دام و طیور تبریز – مرداد ماه ۹۴

 

حضور پرآور در نمایشگاه های بین المللیwww.paravar.ir (2)  حضور پرآور در نمایشگاه های بین المللیwww.paravar.ir (3) حضور پرآور در نمایشگاه های بین المللیwww.paravar.ir (1) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 


حضور شرکت پرآور در یازدهمین نمایشگاه دام و طیور استان فارس – اردیبهشت ماه ۹۴

 

حضور پرآور در نمایشگاه های بین المللیwww.paravar.ir (1)حضور پرآور در نمایشگاه های بین المللیwww.paravar.ir (2)حضور پرآور در نمایشگاه های بین المللیwww.paravar.ir (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


حضور شرکت پرآور در دهمین نمایشگاه دام و طیور مشهد مقدس – مرداد ماه ۹۳

 
حضور پرآور در نمایشگاه های بین المللیwww.paravar (1)حضور پرآور در نمایشگاه های بین المللیwww.paravar (2)